Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 9147
Trang web 028 5411 0036
Vị trí chính xác Tân Phú, Bệnh viện tim


Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường 28 Quận Bình Thạnh - 1003 Bình Quới