Bệnh viện quận 4 – 65 Bến Vân Đồn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0838 261 568
Trang web benhvienquan4.vn
Vị trí chính xác 107.653.343, 10.670.218.279.999.900


Địa chỉ Bệnh viện quận 4 ở đâu?

65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện quận 4 như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường 28 Quận Bình Thạnh - 1003 Bình Quới