Bệnh Viện Thẩm Mỹ EMCAS – 14/27 Hoàng Dư Khương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14/27 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 818 96 96
Trang web
Vị trí chính xác Tân Thới An, Trung tâm y tế


Hình ảnh

Xem thêm:  Thẩm mỹ viện DR VĨNH (Khoa Thẩm Mỹ Bệnh viện CHỢ RẪY), Bình Hưng