Bệnh viện Thú y PetCare – 1 Đường số 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đường số 6, Hưng Vượng 2, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5412 1175
Trang web petcare.vn
Vị trí chính xác 107.301.269, 106.709.758


Địa chỉ Bệnh viện Thú y PetCare ở đâu?

1 Đường số 6, Hưng Vượng 2, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Thú y PetCare như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Thú Y Vietpet-Thủ Đức, Tam Phú