Bệnh viện Ung Bướu – 3 Nơ Trang Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3843 3021
Trang web benhvienungbuou.vn
Vị trí chính xác 108.048.854, 1.066.946.164


Địa chỉ Bệnh viện Ung Bướu ở đâu?

3 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Ung Bướu như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bác Sĩ Lưu Anh Hùng - Khoa Vật Lý Trị Liệu, Phú Thọ Hoà