Bếp Cơm Từ Thiện Phật Giáo Hòa Hảo, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 538/35 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3971 0761
Trang web
Vị trí chính xác 107.887.971, 1.066.545.537


Xem thêm:  Từ Thiện Phật Giáo - Chùa Thường Quang, Phường 16