Best Gym District 3 – 27 Phạm Ngọc Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 7100
Trang web goldenlotusspa.vn
Vị trí chính xác 107.843.848, 10.669.415.319.999.900


Địa chỉ Best Gym District 3 ở đâu?

27 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Best Gym District 3 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lio Fitness And Yoga, Phường 13