Bìa Da Mạnh Tiến – 18 Đường số 20

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Đường số 20, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 555 14 86
Trang web biadamanhtien.com
Vị trí chính xác 10.833.540.099.999.900, 10.668.603.139.999.900


Địa chỉ Bìa Da Mạnh Tiến ở đâu?

18 Đường số 20, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bìa Da Mạnh Tiến như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động Sản Điền Kim, Phường 9