Bia sệt My – 684 Trường Sa, Phường 17

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 684 Trường Sa, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 747 45 75
Trang web
Vị trí chính xác 107.924.059, 10.668.241.599.999.900


Địa chỉ Bia sệt My - 684 Trường Sa ở đâu?

684 Trường Sa, Phường 17, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bia sệt My - 684 Trường Sa như thế nào?

Thứ Tư:[15:00-00:00], Thứ Năm:[15:00-00:00], Thứ Sáu:[15:00-00:00], Thứ Bảy:[15:00-00:00], Chủ Nhật:[15:00-00:00], Thứ Hai:[15:00-00:00], Thứ Ba:[15:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ốc Út Điệu - 186/C6 Bình Thới