Bít tết Con Bò Úc Thống Nhất – 778 Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 778 Thống Nhất, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0778 144 142
Trang web
Vị trí chính xác 108.528.866, 106.665.537


Địa chỉ Bít tết Con Bò Úc Thống Nhất ở đâu?

778 Thống Nhất, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bít tết Con Bò Úc Thống Nhất như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà Ta Tây Ninh 4 | Cơm Gà Quận 12 | Cháo Gà Quận 12 - 47 Nguyễn Thị Kiêu