BITA’S Kha Van Can – 968 Đ. Kha Vạn Cân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 968 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6273 5438
Trang web
Vị trí chính xác 10.852.603, 1.067.547.312


Địa chỉ BITA'S Kha Van Can ở đâu?

968 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BITA'S Kha Van Can như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của BITA'S Kha Van Can là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Footwear-store/Bitas-237913186875882/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng giày dép Tấn Lợi - 503A Huỳnh Tấn Phát