Black Coffee, Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Duong 18 Kha Van Can, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6294 8799
Trang web
Vị trí chính xác 108.250.309, 1.067.190.804


Địa chỉ Black Coffee ở đâu?

60 Duong 18 Kha Van Can, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Black Coffee như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Trà Tình Khúc, 4 Phạm Văn Hai