Bò Bít Tết 72, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72/18A Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 935 77 91
Trang web
Vị trí chính xác 10.804.597.699.999.900, 1.066.862.886


Địa chỉ Bò Bít Tết 72 ở đâu?

72/18A Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Bít Tết 72 như thế nào?

Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[06:30-10:30], Thứ Bảy:[06:30-11:00], Chủ Nhật:[06:30-11:00], Thứ Hai:[06:30-10:30], Thứ Ba:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán 34A Hủ Tiếu Bò Kho Tham Lương - 44 Phan Văn Hớn