Bò Kho Tròn, 128 Nguyễn Đình Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 128 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 337 09 57
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.957.167, 10.667.718.509.999.900


Địa chỉ Bò Kho Tròn ở đâu?

128 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Kho Tròn như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sol Kitchen & Bar District 7, 514B Huỳnh Tấn Phát