Bơi thuỷ liệu cho bé – BamCare Spa Quận 3, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 543 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 221 39 01
Trang web bamcare.com.vn
Vị trí chính xác 10.769.779.999.999.900, 1.066.805.555


Địa chỉ Bơi thuỷ liệu cho bé - BamCare Spa Quận 3 ở đâu?

543 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bơi thuỷ liệu cho bé - BamCare Spa Quận 3 như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00], Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  MISS CARE SPA, Phường 12