Bông Lan Trứng Muối LÀNH NGUYỄN – 7/10, Thạnh Lộc 37

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7/10, Thạnh Lộc 37, Quận 12, Việt Nam
Số điện thoại 093 368 49 36
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.882.246.799.999.900, 1.066.817.402


Địa chỉ Bông Lan Trứng Muối LÀNH NGUYỄN ở đâu?

7/10, Thạnh Lộc 37, Quận 12, Việt Nam

Giờ làm việc của Bông Lan Trứng Muối LÀNH NGUYỄN như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lò Bánh Mì Tân Xuân, Phường 8