Bonita Boutique Hotel Q5 – 88B Đ. Hùng Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88B Đ. Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 4896
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.598.029, 1.066.723.435


Địa chỉ Bonita Boutique Hotel Q5 ở đâu?

88B Đ. Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Bonita Boutique Hotel Q5 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/bonitahotel/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  TB Hotel & Apartment - 153 Nguyễn Cửu Vân