Boom – Cà phê & Trà sữa – 14B9 Mặt tiền, Đường Ngô Tất Tố

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14B9 Mặt tiền, Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0702 775 511
Trang web now.vn
Vị trí chính xác 10.793.054.399.999.900, 10.671.017.549.999.900


Địa chỉ Boom - Cà phê & Trà sữa ở đâu?

14B9 Mặt tiền, Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Boom - Cà phê & Trà sữa như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  3T Cà Phê Trứng - 1A Đ. Tôn Đức Thắng