Brodard Bakery – 11 Nguyễn Thiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Nguyễn Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 3965
Trang web brodardbakery.com
Vị trí chính xác 107.754.725, 1.067.035.475


Địa chỉ Brodard Bakery ở đâu?

11 Nguyễn Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Brodard Bakery như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh Agnn's Bakery, Phường 9