Bui Thi Le Chi Stationery Store – 077/50, Phan Van Tri Street, Ward 11, Binh Thanh District

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 077/50, Phan Van Tri Street, Ward 11, Binh Thanh District, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 464 64 67
Trang web
Vị trí chính xác 108.208.714, 1.066.941.868


Địa chỉ Bui Thi Le Chi Stationery Store ở đâu?

077/50, Phan Van Tri Street, Ward 11, Binh Thanh District, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bui Thi Le Chi Stationery Store như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Anh Phụng, Phường 3