Bún Chả 1986, Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Cửu Long Phường 15 Quận 10 Quận 10, Việt Nam
Số điện thoại 091 667 69 90
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 10.780.716, 1.066.628.463


Địa chỉ Bún Chả 1986 ở đâu?

30 Cửu Long Phường 15 Quận 10 Quận 10, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Chả 1986 như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Mì Chảo Tân Định - 181 Đ. Đinh Tiên Hoàng