Bún Đậu 29 Phan Đình Phùng – 281 Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 281 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0774 988 358
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.797.326, 10.668.096.399.999.900


Địa chỉ Bún Đậu 29 Phan Đình Phùng ở đâu?

281 Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Đậu 29 Phan Đình Phùng như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00]

Mạng xã hội của Bún Đậu 29 Phan Đình Phùng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/Bundau29hanoi/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dê 35 Ninh Bình, TT. Phú Mỹ