Bún Mắm Chị Sen – 108/2H Vĩnh Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 108/2H Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0789 549 129
Trang web
Vị trí chính xác 10.759.643.599.999.900, 10.670.684.569.999.900


Địa chỉ Bún Mắm Chị Sen ở đâu?

108/2H Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Mắm Chị Sen như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phá Lấu Bò Cô Oanh - 200 Xóm Chiếu