Bưu cục Giao Hàng Nhanh – 69 Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0348 917 621
Trang web
Vị trí chính xác 107.991.833, 10.667.849.609.999.900


Địa chỉ Bưu cục Giao Hàng Nhanh ở đâu?

69 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục Giao Hàng Nhanh như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện 98A, Tăng Nhơn Phú A