Bưu điện Bình Trị Đông – 604 TL10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 604 TL10, Khu Phố 3, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 6000
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 107.579.327, 10.661.517.769.999.900


Địa chỉ Bưu điện Bình Trị Đông ở đâu?

604 TL10, Khu Phố 3, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Bình Trị Đông như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu Điện Tân Phú Trung, WGQQ+WX7, Ấp Đình, QL22