Bưu Điện Đầm Sen – 92D Hòa Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92D Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3973 6990
Trang web
Vị trí chính xác 107.690.068, 106.637.896


Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện 196 - 379 Xô Viết Nghệ Tĩnh