Bưu điện Phạm Văn Cội, 2GMF+3FR, Bùi Thị Điệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2GMF+3FR, Bùi Thị Điệt, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 733600, Việt Nam
Số điện thoại 028 3794 9841
Trang web cuchipost.blogspot.com
Vị trí chính xác 110.327.433, 10.652.363.969.999.900


Địa chỉ Bưu điện Phạm Văn Cội ở đâu?

2GMF+3FR, Bùi Thị Điệt, Phạm Văn Cội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 733600, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Phạm Văn Cội như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện 86, Linh Xuân