Bưu Điện Tân Kiên, PHFX+4QR, Đ. Trần Đại Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PHFX+4QR, Đ. Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3756 0096
Trang web
Vị trí chính xác 107.228.513, 10.659.939.229.999.900


Địa chỉ Bưu Điện Tân Kiên ở đâu?

PHFX+4QR, Đ. Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Tân Kiên như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện, Phường 9