Cà Mèn quán, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27B Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 274 11 01
Trang web camen.vn
Vị trí chính xác 107.993.828, 1.066.886.632


Địa chỉ Cà Mèn quán ở đâu?

27B Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Mèn quán như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30], Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xôi xéo Hà Nội, Phường 1