Cà phê Cõi Riêng – 334 Nguyễn Trọng Tuyển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 334 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 5992
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.987.974, 1.066.643.447


Địa chỉ Cà phê Cõi Riêng ở đâu?

334 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Cõi Riêng như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Vườn Cau - 34 Đường số 16