Cà Phê F – 186 Cống Lỡ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 186 Cống Lỡ, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 835 63 12
Trang web
Vị trí chính xác 10.827.518.099.999.900, 1.066.403.496


Địa chỉ Cà Phê F ở đâu?

186 Cống Lỡ, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê F như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Mạng xã hội của Cà Phê F là gì?

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pvxK8ZWHXWQ

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa APA - 12 Tô Vĩnh Diện