Cà Phê Sang, XF9P+8PC, QL22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XF9P+8PC, QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0358 889 870
Trang web
Vị trí chính xác 10.968.306.199.999.900, 10.648.677.239.999.900


Địa chỉ Cà Phê Sang ở đâu?

XF9P+8PC, QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà Phê Sang như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00], Thứ Bảy:[17:00-21:00], Chủ Nhật:[17:00-21:00], Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TRUNG NGUYÊN E-COFFEE 3233A PHẠM THẾ HIỂN, Phường 7