Cafe Góc Sài Gòn – 20 Đường số 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đường số 2, Cư xá Đô Thành, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 685 49 19
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.773.509.299.999.900, 1.066.827.189


Địa chỉ Cafe Góc Sài Gòn ở đâu?

20 Đường số 2, Cư xá Đô Thành, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Góc Sài Gòn như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Mạng xã hội của Cafe Góc Sài Gòn là gì?

facebook: https://www.facebook.com/gocsaigon.vn/
instagram: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.instagram.com/cafearoundsaigon/%3Fhl%3Den&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  THE LONG CAFFE, Phường 2