Cafe Hoa Gió, 11-13 Phan Văn Hớn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11-13 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 949 83 46
Trang web
Vị trí chính xác 10.853.987, 1.065.826.402


Địa chỉ Cafe Hoa Gió ở đâu?

11-13 Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Hoa Gió như thế nào?

Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rovina Coffee, Phường 14