Cafe Sân Vườn Mimosa – VM69+VR4, QL1A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VM69+VR4, QL1A, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 341 74 13
Trang web asanzocoffee.com
Vị trí chính xác 108.621.336, 106.669.584


Địa chỉ Cafe Sân Vườn Mimosa ở đâu?

VM69+VR4, QL1A, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Sân Vườn Mimosa như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TOUS les JOURS - Lê Thánh Tôn - 6 Lê Thánh Tôn