CAFE SỐ – Cafe yên tĩnh – Cơm trưa văn phòng – Số 119 Đường số 3, Khu cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 119 Đường số 3, Khu cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0357 937 595
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.727.642, 1.066.544.983


Địa chỉ CAFE SỐ - Cafe yên tĩnh - Cơm trưa văn phòng ở đâu?

Số 119 Đường số 3, Khu cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CAFE SỐ - Cafe yên tĩnh - Cơm trưa văn phòng như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  BBQXPRESS - 41E Điện Biên Phủ