Cafe Vườn Nhà Ai – 3 Hoàng Minh Giám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3997 6656
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 108.108.003, 1.066.759.532


Địa chỉ Cafe Vườn Nhà Ai ở đâu?

3 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Vườn Nhà Ai như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Mạng xã hội của Cafe Vườn Nhà Ai là gì?

facebook: https://www.facebook.com/nhahangvna

Hình ảnh

Xem thêm:  YAN Coffee and Tea - 240 Nguyễn Tri Phương