Cầm Đồ Quận 7 Mạnh Đức – 297 Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 297 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 466 66 87
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.382.665, 1.067.157.251


Địa chỉ Cầm Đồ Quận 7 Mạnh Đức ở đâu?

297 Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cầm Đồ Quận 7 Mạnh Đức như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00]

Mạng xã hội của Cầm Đồ Quận 7 Mạnh Đức là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/CaoHaiSalePMH/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Đáo hạn thẻ tín dụng TPHCM - 50 Nguyễn Phúc Nguyên