Camila Spa & Clinic – 401 Đ. Lê Văn Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 401 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 217 226
Trang web
Vị trí chính xác 108.475.924, 10.665.675.189.999.900


Địa chỉ Camila Spa & Clinic ở đâu?

401 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Camila Spa & Clinic như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-23:00], Thứ Ba:[09:30-23:00], Thứ Tư:[09:30-23:00], Thứ Năm:[09:30-23:00], Thứ Sáu:[09:30-23:00], Thứ Bảy:[09:30-23:00], Chủ Nhật:[09:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Couple Spa, 27 Nguyễn Thị Thập