Cân Điện Tử Năm Tuấn, 828 QL22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 828 QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 263 00 58
Trang web
Vị trí chính xác 109.695.114, 1.064.844.066


Địa chỉ Cân Điện Tử Năm Tuấn ở đâu?

828 QL22, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cân Điện Tử Năm Tuấn như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Linh Kiện Điện thoại Hùng Anh - 468 Đ. Lê Văn Thọ