Căn hộ Mini cho thuê – 2 Ung Văn Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 801 86 15
Trang web
Vị trí chính xác 10.801.773.899.999.900, 1.067.228.445


Địa chỉ Căn hộ Mini cho thuê ở đâu?

2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Căn hộ Mini cho thuê như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-23:30], Thứ Ba:[06:30-23:30], Thứ Tư:[06:30-23:30], Thứ Năm:[06:30-23:30], Thứ Sáu:[06:30-23:30], Thứ Bảy:[06:30-23:30], Chủ Nhật:[06:30-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Aio City Hoa Lâm, An Lạc A