Câu Lạc Bộ Bida 140A – 140 Nguyễn Trọng Tuyển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 140 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 339 95 55
Trang web
Vị trí chính xác 107.976.587, 10.667.665.249.999.900


Địa chỉ Câu Lạc Bộ Bida 140A ở đâu?

140 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Câu Lạc Bộ Bida 140A là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/bidauef/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  KISS Billiards & Lounge - 866 Đ. Phạm Văn Đồng