Câu Lạc Bộ Thể Hình Thanh Nhã, Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 461 Đ. Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 742 43 90
Trang web
Vị trí chính xác 107.793.557, 1.066.445.012


Địa chỉ Câu Lạc Bộ Thể Hình Thanh Nhã ở đâu?

461 Đ. Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu Lạc Bộ Thể Hình Thanh Nhã như thế nào?

Thứ Ba:[05:00-12:00], Thứ Tư:[05:00-12:00], Thứ Năm:[05:00-12:00], Thứ Sáu:[05:00-12:00], Thứ Bảy:[05:00-12:00], Chủ Nhật:[05:00-12:00], Thứ Hai:[05:00-12:00]

Mạng xã hội của Câu Lạc Bộ Thể Hình Thanh Nhã là gì?

facebook: https://www.facebook.com/groups/902242953228649/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dynamic Gym, Phường 14