Cây xăng Lai Lai, Tân Kiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PH5J+F9R, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 37603229
Trang web
Vị trí chính xác 107.087.363, 10.658.088.839.999.900


Địa chỉ Cây xăng Lai Lai ở đâu?

PH5J+F9R, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cây xăng Lai Lai như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Xăng Dầu Mỹ Thành, Long Thạnh Mỹ