Cellphone S, Bình Trị Đông B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 888 TL10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7106 8880
Trang web cellphones.com.vn
Vị trí chính xác 107.580.101, 1.066.064.258


Địa chỉ Cellphone S ở đâu?

888 TL10, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cellphone S như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại, iPhone, iPad, 449 Đại lộ Bình Dương