Central Park SaiGon Hotel – 223 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 223 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 844 31 17
Trang web centralparksaigonhotel.com
Vị trí chính xác 107.867.862, 10.669.304.749.999.900


Địa chỉ Central Park SaiGon Hotel ở đâu?

223 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Central Park SaiGon Hotel là gì?

facebook: https://www.facebook.com/centralparksaigonhotel

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Phong Phú - QJ8W+6CV