Centre Mall Củ Chi, 1239 TL8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1239 TL8, Trung An, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3795 6666
Trang web 028 6275 0188
Vị trí chính xác Củ Chi, Nhà hàng Nhật Bản


Hình ảnh

Xem thêm:  PETSHOP QUẬN 3 - SIÊU THỊ THÚ CƯNG HACHIKO PLUS - 51a Đ. Trần Quốc Toản