CGV Vincom Thủ Đức – 216 Đ. Võ Văn Ngân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 216 Đ. Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6017
Trang web cgv.vn
Vị trí chính xác 10.850.079.299.999.900, 1.067.652.461


Hình ảnh

Xem thêm:  Galaxy Cinema Huỳnh Tấn Phát, 1362 Huỳnh Tấn Phát