Chả Bò Đà Nẵng – Chả Tâm Liễu cn HCM, 60-62 Hẻm 23 Đ. C1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60-62 Hẻm 23 Đ. C1, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72110, Việt Nam
Số điện thoại 0818 517 555
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.036.449, 10.664.573.329.999.900


Địa chỉ Chả Bò Đà Nẵng - Chả Tâm Liễu cn HCM ở đâu?

60-62 Hẻm 23 Đ. C1, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72110, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả Bò Đà Nẵng - Chả Tâm Liễu cn HCM như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc Sản Kẹo Cu Đơ Hà Tĩnh Tại Tp. Hồ Chí Minh, Quận 2