Chả Cá Hà Nội, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Garden Court 1, Đường P, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5412 4222
Trang web
Vị trí chính xác 107.232.934, 10.671.571.399.999.900


Địa chỉ Chả Cá Hà Nội ở đâu?

Garden Court 1, Đường P, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả Cá Hà Nội như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Wrap&Roll Nguyễn Đức Cảnh, Q.7, Tân Phong